Miljøpolitikk

Chemsmart tar ansvar for miljøet.

Vi samarbeider med produsenter som har en god miljøpolitikk og som tar sitt ansvar seriøst.
Våre leverandører av kjemiske produkter er sertifiserte med miljøstyringssystemet ISO 14001 eller bedre.

Hva er ISO 14001?

ISO 14001 er en internasjonal standard for bedrifter som vil bygge opp et miljøstyringssystem i sin organisasjon. Fokus må rettes mot hvilken miljøpåvirkning virksomheten har, for så å fastslå hvilke miljøpåvirkninger som er vesentlige og hvilke forbedringstiltak som er aktuelle. I tråd med denne analysen utformes en miljøpolitikk og et miljøforbedringsprogram med miljømål og tidsfrister. For å oppnå miljømålene må det innføres et styringssystem, bl.a. prosedyrer, rapporteringsrutiner og ansvar. Det kreves at virksomheten arbeider kontinuerlig med å redusere sin miljøpåvirkning.

Standarden krever ikke at bedriften har gjennomført store miljøtiltak før sertifisering. Minimumskravet er at man oppfyller krav i lover, forskrifter og eventuelle utslippstillatelser. Utover dette utvikler hver bedrift seg fra det nivået de er på ved sertifisering.

En sertifiseringsrevisjon består av en innledende revisjon der et sertifiseringsorgan gjennomgår bedriftens dokumentasjon og besøker bedriften for å vurdere om den er moden for sertifisering. Under hovedrevisjonen besøkes bedriften på nytt for å kontrollere sammenheng mellom dokumentasjon og praksis. Etter å ha oppnådd sertifikat gjennomfører sertifiseringsorganet oppfølgingsbesøk minimum en gang per år.