Om Chemsmart AS

Historien frem til nå

Chemsmart ble etablert året 2001, i et lagerlokale i Rovenvegen 125 i Fetsund, to mil øst for Oslo. Dette året var ingen ansatt på fulltid.I januar året 2004 ble bedriftens infrastruktur forandret. Dette førte til et ønske om å utvide driften. I løpet av året 2004 var det 2 fulltidsansatte og en deltidsansatt.I februar 2006 ble det ansatt enda en medarbeider. Det ble i samme tidsrom startet produksjon av vår hjemmeside. Nettsiden er planlagt ferdig ved utgangen av 2007.Alt arbeid i og utenfor bedriften har vært med fokus på seriøsitet, kvalitet og pliktoppfyllelse.

Året 2007

Chemsmart ønsker å være en fanebærende bedrift med fokus på fagkunnskap og miljø.
Vi setter fokus på produktet, brukeren, bruken, arbeidsobjektet, miljøet og økonomien. Chemsmart skal være et naturlig førstevalg innen våre bransjer.
I løpet av 2007 utvider vi med enda en medarbeider.
Vi får tilsig på en ny rullende butikkbil. En ti tonns lastebil med innredning til våre produkter og et tilhørende minibulk-system.

Veien videre

Vi er i stadig vekst!
Chemsmart vet at kunnskap og viljen til å omsette den i handling, gir resultater. Chemsmart er trygge på å lykkes om våre kunders ønsker og krav oppfylles. Vi håper og tror på en felles fruktbar fremtid sammen med våre samarbeidspartnere.