VarenummerForpakning
CAXL114T1000L
CAXL114B205L
76010025L

Dette produktet er lagervare.
Tilhører produktgrupper:
Alkalisk vaskemiddel (høytrykkvask kjemi)
Kjemi (automatvask av kjøretøy)
Alkalisk vaskemiddel (avfetting)
Vannbasert (motorvask)
Alkalisk (fasadevask)

ACTIVE XLS

Beskrivelse

Trafikkfilmfjerner.
Synergisk bi-jonisk formel.
Overlegen vaskeevne.
Anvendelig til alle typer av vaskeutsyr.
Løsemiddel- og fosfat-fri.

Active XLS brukes til regelmessig vask av kjøretøyer, motor og verkstedgulv.

Brukerveiledning

Manuell pålegging eller pålegging ved lavt trykk:
Bland produktet ut til ønsket styrke. Produktet påføres vaskeobjektet nedenfra og opp. Dette for å unngå renner. Ikke la produktet tørke! Spyles av med høytrykk nedenfra og opp (vaskeavstand ca.15 - 30 cm). Påse at produktet ikke fraktes bort før høytrykkstrålen treffer vaskeflaten. Skyll vaskeobjektet ovenfra og ned for å fjerne såperester.

Produkt brukt gjennom høytrykkspyler ved høyt trykk:
Bland produktet ut til ønsket styrke.
Vask vaskeobjektet nedenfra og opp til vaskeobjektet er rent (vaskeavstand ca.15 - 30 cm). Skyll vaskeobjektet ovenfra og ned med rent vann for å fjerne såperester.

Bruk av varmt vann vil forbedre vaskeresultatet.

NB! Ikke la produktet tørke.
I varmt vær kjøles vaskeobjektet ned med kaldt vann før pålegging av produkt.
Produktet kan merke elokserte lister og overflatebehandlede lettmetaller.

Dosering

Manuell pålegging eller pålegging av produkt ved lavt trykk:
Sommer / Vinter
Bil 1:5 - 1:15 / 1:5 - 1:10
Buss/Lastebil 1:5 - 1:15 / 1:5 - 1:10
Motorvask/Gulvvask 1:5 - 1:10

Produkt brukt gjennom høytrykkspyler ved høyt trykk:
Trafikkfilm-fjerning 1:40 - 1:120
Avfetting/motorvask 1:25 - 1:50

Blandingsforholdene er gitt som en veiledning, og vil variere i forhold til den lokale vannkvaliteten(hardheten på vannet).

Tilleggsinformasjon

Produktet må må bare brukes i overensstemmelse med retningslinjer og anbefalinger gitt av produsent.